ZOLL IVTM

ZOLL IVTM har målrettede temperaturstyringssystemer for effektiv kjøling og oppvarming av pasienter. Selskapet tilbyr en intravaskulær løsning som viser overlegen klinisk effektivitet når det gjelder å nå og opprettholde måltemperaturen. ZOLL IVTMs temperaturstyringsplattform er veldig allsidig og nyttig for en rekke kjøle- og oppvarmingsapplikasjoner fra intensivavdelingen til operasjonsavdelingen.

Kategorier