dk se no fi uk

 

LMA MAD NasalTeleflex

Intranasal legemiddeladministrering/injeksjon

Sikker håndtering og administrering av legemiddel kan være en utfordring. Derfor bør det finnes flere metoder å administrere legemiddel. LMA MAD Nasal muliggjør intranasal legemiddeladministrering/injeksjon.

 

Intranasal legemiddeladministrering kan med LMA MAD Nasal leveres på en sikker, smertefri og effektiv måte. Gjennom høy vaskularisering tas legemiddelet raskt opp gjennom slimhinnen til det systemiske kretsløpet. Flere legemiddel har tas like hurtig opp og har serumkonsentrasjon tilsvarende intravenøs administrasjon.

Fordeler med LMA MAD Nasal:

  • Rask og effektiv applikasjon
  • Høy biologisk tilgjengelighet og rask virkning
  • Ingen smerter i forbindelse med bruken av LMA MAD Nasal – kan med fordel benyttes på barn
  • Reduserer stikkskader, siden kanyle kun benyttes i forbindelse med å trekke opp medikamenter

 

LMA MAD Nasal kan med fordel benyttes til å administrere legemiddel hos barn og voksne, der intravenøs tilgang ikke mulig eller umiddelbart tilgjengelig. For eksempel ved smertelindring, kramper, sedering eller motgift ved opiatoverdoser.