Archeon Medical

EOlife ventilasjonsfeedback

Måler kvalitet på manuelle ventilasjoner

  • Forbedrer manuell ventilasjonseffektivitet
  • Reduserer risikoen for hyperventilering
  • Kompakt og ergonomisk design

EOlife er et smart system som måler ventilasjonsparametere og gir førstehjelpere sanntidstilbakemelding på kvaliteten på den manuelle ventilasjonen som gis til pasienten. Et trekk ved A.I. systemet tillater automatisk tolkning av de målte variablene basert på pasientens profil.

Produktbeskrivelse

EOlife assisting ventilation er utviklet for å behandle voksne pasienter med hjerte- og lungestans. Den er designet for bruk av avanserte og grunnleggende livsstøtter. EOlifes smarte system måler ventilasjonsparametere og gir førstehjelpere sanntidstilbakemelding på kvaliteten på manuell ventilasjon til en pasient. AI (kunstig intelligens) i systemet muliggjør automatisk tolkning av de målte variablene basert på pasientens profil.

EOlife assisting ventilation ved Hjertestans

Hjertestans er fortsatt den ledende dødsårsaken på verdensbasis, og overlevelsesraten er fortsatt under 5 %. En av hovedutfordringene for førstehjelpsteam er å gi pasienter nok oksygen, samtidig som man unngår hyperventilering, som ifølge nyere internasjonale studier forekommer i nesten 80 % av tilfellene.

EOlife forbedrer manuell ventilasjonseffektivitet med over 70 %.

Download

EOlife brosjyre

2.42 MB I pdf

Kontakt oss

Vil du høre mer? Bestill et møte med en produktspesialist for å vite mer om produktet.

Din produktspesialist

Frode Netskar

Area Manager

Brands

AccuVein, Airtraq, Aivia, Archeon Medical, Claus Andersen, EDAN, iTraumaCare, Masimo, QinFlow, StatPacks, Teleflex, ZOLL Itamar, ZOLL IVTM, ZOLL Medical