dk se no fi uk

 

ZOLL X SerieZOLL

Monitor og defibrillator

X-serie monitor og defibrillator

Ny plattform

X Serien er en helt ny generasjon ambulanseplattform som gir dere nye muligheter og færre begrensninger. X Serien er konstruert for et krevende miljø og er eXtremt robust vedrørende støv, fuktighet, støt, fall og vibrasjoner. Dens størrelse og vekt gir nye muligheter til å arbeide ergonomisk riktig, både i og utenfor ambulansen.

Nye funksjoner

Utenom avanserte defibrillerings– og pacingfunksjoner, inneholder X Serien omfattende fysiologiske parameter som 12 avlednings EKG (med sending), SpO2, NIBP, respirasjonsfrekvens, EtCO2, invasive trykk x 3 og temp x 2.   Kobling til elektronisk journalsystem skjer trådløst via WiFi eller Bluetooth.

Nye muligheter

De siste behandlingsretningslinjene (2010) anbefaler teknikk som gir deg støtte til å optimalisere behandling av pasienter med hjertestans.   X Serien har innebygd HLR-feedback som i sann tid måler og analyserer hvordan HLR utføres og ved behov får du direkte tilbakemelding.   De forstyrrelser på EKG som er forårsaket av pågående brystkompresjoner filtreres bort slik at underliggende EKG rytme sees på skjermen. Dette minimerer kompresjonspauser i forbindelse med defibrillering.

ZOLL authorised distributor