dk se no fi uk

 

ZOLL X Serie® AdvancedZOLL

Ny Prehospital Multimonitor med avanserte funksjoner

X Serie Advanced bygger på og er en videreutvikling av den allerede velkjente X Serien. Nye og oppgraderte funksjoner og teknologier som ZOLL er alene om. X Serie familien er en generasjon multimonitor som gir nye og flere muligheter og færre begrensninger. X Serie er konstruert for et krevende miljø og er eXtremt hardfør i forhold til støv, fuktighet, støt, fall og vibrasjoner. Dens størrelse og vekt gir nye muligheter til å arbeide ergonomisk riktig, både i og utenfor ambulansen.

Funksjoner – parametere

Utenom avanserte defibrillerings– og pacingfunksjoner, inneholder alle X Serier omfattende fysiologiske parameter som 12 avlednings EKG (med sending), SpO2, NIBP, EtCO2, respirasjonsfrekvens, invasive trykk og temp. 

 

ZOLL X Serie Advanced multimonitor

  • Real CPR Help® – i sanntid kompresjonstilbakemelding. Behandler får kontinuerlig og i sanntid tilbakemelding, kan se den faktiske dybde og frekvens på skjermen og bli korrigert om kvaliteten ikke er etter gjeldene retningslinjer. 
  • SeeThru CPR – filtrering av artefakter. De forstyrrelser på EKG som er forårsaket av pågående brystkompresjoner filtreres bort slik at underliggende EKG rytme sees på skjermen. Dette minimerer kompresjonspauser i forbindelse med defibrillering i manuell modus. 
  • Rapid Shock – reduserer analyse/ladetid. En teknologi som gir en total pausetid <5 sekunder i AED- og rådgivende modus. 
  • ePCR kobling. Kobling til elektronisk journalsystem skjer trådløst via WiFi eller Bluetooth. 

Ny teknologi og funksjoner 

Når ZOLL nå lanserer X Serie Advanced er det for å gi ytterligere støtte til ambulansepersonellet under stressede situasjoner. Den nye teknologien og de nye funksjonene er basert på forskning og vil gi forbedret kvalitet på pasientbehandlingen. 

 

  • Real BVM Help® – i sanntid ventilasjonstilbakemelding. Behandler kan nå se mål og levert tidalvolum og frekvens direkte på skjermen. Denne tilbakemeldingen i sanntid guider brukerne til å levere manuell ventilasjon av høy kvalitet på en måte som aldri har vært mulig – til nå. 
  • TBI Dashboard – den informasjonen du trenger, når det gjelder som mest. Tidlig behandling er kritisk for pasienter med traumatisk hodeskade (TBI – Trauma Brain Injury). ZOLLs TBI Dashboard på X Series Advanced multimonitor gir trendinformasjon om parametere som er mest kritiske for en TBI-pasient, slik at klinikere raskt kan oppdage mulig forverring av pasienten. 
  • Remote viewing – live streaming. Live Streaming funksjonen gjør det mulig for klinikere å se data fra X Series Advanced direkte på skjermer inne på sykehuset. Denne løsningen fra ZOLL muliggjør effektiv beslutningsstøtte for å hjelpe ambulansearbeideren med å optimalisere pasientbehandlingen. 
  • RescueNet CaseReview – software for mottak av data. Gir muligheter til å se alle data fra X Series Advanced, herunder kvaliteten på kompresjoner, ventilasjoner, pausetid etc. Forenklet løsning for umiddelbar debrif etter endt oppdrag. I tillegg gir systemet muligheter for kvalitetssikring av behandlingen. Fungerer utmerket også i treningssammenheng.

ZOLL authorised distributor