Hamilton Medical

IntelliCuff

Sikrer optimal cufftrykk og pasient sikkerhet

  • Støtter ventilasjon behandling og beskytter dine pasienter fra VAP og trakeale skader
  • Ingen kalibrering er nødvendig
  • IntelliCuff gir kontinuerlig optimalisert og kontrollert cufftrykk

Kontinuerlig optimalisert og kontrollert cufftrykk støtter ventilasjon behandling og beskytter dine pasienter fra VAP og trakeale skader – enten du bruker IntelliCuff under lufttransport med raskt skiftende omgivelsestrykk, eller i operasjonsstuen for N2O narkose eller laparaskopisk abdominal kirurgi.

Produktbeskrivelse

IntelliCuff er designet for umiddelbar bruk; ingen kalibrering er nødvendig. Den opererer i et bredt, men fortsatt trygt område av ønskede cuff trykk nivåer for de ulike cuffede endotrakealtuber for å gi egnede løsninger for ulike kliniske situasjoner. Du bare stille inn det ønskede cufftrykket, som deretter opprettholdes automatisk.

Forbedret cufftrykks kontroll

Lekkasje av passerende sekret forbi endotrakealtuben (ETT) er en utløsende risikofaktor i utviklingen av ventilator assosiert pneumoni (VAP), og overdreven høyt mansjettrykk er en risikofaktor i trakeale skader. Eksisterende løsninger for kontroll av cufftrykket krever manuell overvåking og justering av cuffens trykk, noe som gir økt behov for kontinuerlig overvåkning samt øker intensiv/behandlings personellet arbeidsmengde. Det har blitt vist at det er behov for inntil opptil åtte manuelle justeringer av mansjettrykket daglig for å opprettholde anbefalte luftrykk (Sole 2011).

Vitenskapelige bevis

Studier viser at:

  • Kontinuerlig luftrykks kontroll kan redusere mikroaspiration og VAP (Lorente 2014, Nsei 2011)
  • Kontinuerlig kontroll er mer effektive til å opprettholde luftrykk innenfor et optimalt område (Sole 2011)

Tilgjengelighet av IntelliCuff

IntelliCuff teknologi er også tilgjengelig som integrert opsjon på HAMILTON-G5 og er HAMILTON-S1.

VIDEO

IntelliCuff pressure controller

 

IntelliCuff continuously measures and automatically maintains the cuff pressure during mechanical ventilation of adult, pediatric, and neonatal patients using a cuffed endotracheal tube or tracheostomy.

Hamilton Medical Academy

 

Hamilton Medical Academy tilbyr moduler om alt fra grunnleggende ventilasjon til moduler om mer avanserte funksjoner som INTELLiVENT-ASV.

E-læring er tilgjengelig på forskjellige språk – og er gratis.

 

Hamilton Medical Academy
Download

IntelliCuff brosjyre

1018.99 KB I pdf

IntelliCuff spesifikasjoner

147.49 KB I pdf

Intelligent ventilation brosjyre

1.97 MB I pdf

Hamilton tilbehørskatalog

Her finner du alt tilbehøret til din Hamilton respirator.

Kontakt oss

Vil du høre mer? Bestill et møte med en produktspesialist for å vite mer om produktet.

Dine produktspesialister

Erland Øvergård

Area Manager

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, medin Medical, Teleflex, Timpel Medical, TSC Life Endovision, TSC Life Patient Temperature Management

Kristin Gaugstad

Area Manager

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, medin Medical, Teleflex, Timpel Medical, TSC Life Endovision, TSC Life Patient Temperature Management

Ragnar Braathen-Pettersen

Area Manager

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, medin Medical, Teleflex, Timpel Medical, TSC Life Endovision, TSC Life Patient Temperature Management