dk se no fi uk

Laerdal SimPad PLUS med SkillReporter HLR styringsenheter

SimPad PLUS med SkillReporterLaerdal logo

Måle, registrere og forbedre HLR-opplæringen

SimPad PLUS med SkillReporter muliggjør trådløs kontroll av opp til 6 treningsdukker om gangen. Instruktøren kan enkelt identifisere elever som sliter med å utføre kvalitets- HLR og hjelpe vedkommende umiddelbart.

 

SimPad PLUS med SkillReporter tilrettelegger for tilbakemelding i sanntid, lagrer data og beregner gjennomsnittlig prestasjonsnivå til grundig trening og debriefing av HLR utførelsen.

Et hensiktsmessig verktøy som er enkelt å bruke

SimPad PLUS med SkillReporter er et robust, håndholdt tilbakemeldingsverktøy som er enkelt å sette opp og bruke. Se hvordan i videoene.

 

imPad PLUS med SkillReporter kan kobles opp mot:

Resusci Anne QCPR (inkludert QCPR, AED og QCPR D utgavene)  og Resusci Baby QCPR.

 

Begge treningsdukkene kan kobles til SimPad Plus Skillreporter via en USB kabel og Resusci Anne dukken kan også tilkobles trådløst. En router kan brukes for å sikre trådløs tilkobling ved bruk av flere treningsdukker samtidig.

Sanntidstilbakemeldinger som er enkle å forstå

SimPad PLUS med SkillReporter software gir omfattende tilbakemeldinger som er enkle å forstå slik at  QCPR- treningen. kan gjøres enda bedre. I løpet av en treningssesjon vil instruktøren kunne ha kontroll på følgende informasjon fra opp til 6 treningsdukker om gangen. 

 

  • Kompresjonshastighet og dybde.
  • Korrekt relaksasjon mellom hver kompresjon.
  • Korrekt håndplassering.
  • Hyppigheten og lengden på kompresjonspauser.
  • Passende ventileringsvolum.
  • Automatisk og manuell markering av nøkkelhendelser under HLR simuleringer. 

 

Treningen kan om ønskelig kjøres i Assessment Mode (vurderingsmodus). På den måten gis det ingen tilbakemelding i sanntid, men informasjonen lagres for senere vurdering og debriefing

Brukervennlig og skreddersydd debriefing som belyser forbedringsmuligheter

SimPad PLUS med SkillReporter kalkulerer en total skår gjennom treningen og trekker så ut viktige forbedringsområder fra de samlede data.

 

Det er enkelt å få tilgang til detaljert data fra treningssammendraget slik at presise tilbakemeldinger kan gis på de områdene der det er behov for forbedringer. Denne fleksibiliteten tillater instruktører å gi tilpassede tilbakemeldinger slik at hver elev kan lære av sin utførelse og forbedre sine HLR-ferdigheter.

 

Data og logger kan enkelt overføres til en PC slik at det blir enkelt å se, printe og lagre dem med Session Viewer software som er tilgjengelig for gratis nedlasting under “Last ned” fanen til venstre. 

Full kontroll over treningsøkten

I tillegg til alle tilbakemeldings- og debriefingfunksjonene gjør SimPad PLUS med SkillReporter det også mulig for instruktører å:

 

  • Tilpasse hjerterytmen til bruk av skarpe hjertestartere. 
  • Fjernstyre AED Trainer 2 og AED Trainer 3 (via Laerdals Link system).
  • Justere parametrene og grensene som bestemmer beregning av HLR-skår for kompresjoner og ventileringer. (European Resuscitation Council (ERC) / American Heart Association (AHA) retningslinjer medfølger).