dk se no fi uk

 

Nomag ®IC MR-kompatibel kuvøseLMT Medical Systems

MR-diagnostikk er mulig for premature barn

MRI Diagnostics Incubator System Nomag® IC produserer MR-bilder av premature barn og nyfødt skånsomt og fritt for komplikasjoner. Den lille pasienten ligger beskyttet og komfortabelt inne i kuvøsen.

Sparer tid og penger

Prosedyren er enkel: premature barn trenger bare å bli flyttet til en annen seng kort tid før MR-undersøkelsen– fra kuvøsen i barnets neonatal-avdeling til Nomag® IC. Hele MR-undersøkelsen er derfor betydelig snillere for barnet og de blir også mindre forstyrret. Barneleger, radiologer og barnesykepleiere blir også fornøyd med mindre arbeid og kostnader.

LMT Medical Systems Nomag ®IC MR kompatibel kuvøse

MR-bilder til Neo-intensiv

Det økende antall små premature under 1500 gram og den økende gruppen barn med komplekse defekter stiller høye krav til radiologer og barneleger på nyfødt-intensiv. Dette skaper også hele tiden nye og ekstra utfordringer for medisinsk teknologi.

 

Store fremskritt har blitt gjort på MR-diagnostikk i de siste årene, spesielt innenfor feltet nervesystemet til nyfødte og premature barn. Utallige nyutviklinger innenfor non-invasive undersøkelsesmetoder, som MR Spektroskopi, diffusjonsbilder og funksjonell MR (fMRI) åpner opp nye og forbedrede diagnostiske muligheter for de minste pasientene.

 

En soffistikert og meget innovativt system for MR-undersøkelser på de minste pasientene tilbys fra the MRI Diagnostics Incubator System Nomag ®IC by LMT Medical Systems.

 

  • Ingen stråling
  • Minimal håndtering av pasientene
  • Tids-optimalisert implementering med fokus på sikkerhet
  • Bedre og sikrere diagnostiske muligheter

 

Den tekniske designen av the Nomag® IC møter de høyeste krav fra neonatalmiljøet når det gjelder regulering av temperatur og fuktighet. Enheten passer for barn med en vekt opp til omtrent 4,5 kg og en hodeomkrets på opptil ca 40 cm.