dk se no fi uk

Lukket sug system fra AVANOS

 

Lukket suge-system fra AVANOSAVANOS logo

Forebygg infeksjon hos intuberte pasienter

Ventilatorassosiert pneumoni (VAP) er den mest alminnelige og fatale infeksjonen på en intensiv avdeling. Det er forskjellige potensielle årsaker, som kan øke risikoen for VAP: Munnhulen med GI kolonisasjon eller refluks, subglottisk sekret, inhalasjon av patogener, pasient til pasient kontaminering, kontaminert utstyr og bypassing av respirasjonssystemet.

 

Lukket sug til voksne, barn og neonatale pasienter, har klare fordeler i forhold til åpent sug sett i relasjon til både pasienten og personalet.

 

  • Graden av reduksjon i O2-metningen reduseres og færre tilfeller av desaturering.
  • Forekomst av bradykardi og hypoxi reduseres ved bruk av lukket sug.
  • Lukket sug er sikkert å bruke av én person, men ved åpen suging kan det være behov for flere personale.
  • For neonatal barn er det merkbart enklere, mindre tidskrevende og bedre toleranse hos for tidlig fødte barn som krever mekanisk ventilasjon i en eller flere uker 

 

Sugene finnes i flere størrelser både til voksne, barn og neonatale pasienter.