dk se no fi uk

HAMILTON-G5 respirator

Hamilton Medical

HAMILTON-G5 respirator

Sikker ventilation fra neonatal til voksen

HAMILTON-G5 har alt du kan forvente fra en high-end respirator. Fra neonatal til voksen tilbyr HAMILTON-G5 sikker ventilasjon. HAMILTON-G5 er den første respirator som krever færre brukerjusteringer og færre alarmer på grunn av Hamiltons ASV (Adaptive Support Ventilasjon). HAMILTON-G5 har som et alternativ integrert Cuff trykk-regulator for å redusere VAP og tracheal skader.

 

HAMILTON-G5 Respirator tilbyr pasientsentrert omsorg med færre ressurser

I motsetning til konvensjonelle ventilasjonsmodi som krever at brukeren innstiller mange parametere, krever closed-loop ventilasjon ASV bare oppmerksomheten til ett parameter: minuttvolum. Studier viser at ASV kan brukes til alle pasienter – spontane eller kontrollerte og uavhengig av lungesykdom.

 

Få en rask oversikt over all viktig informasjon

Overvåking av mekanisk ventilasjon betyr kurver, loops, tall og flere tall. Men hva forteller de oss om pasientens tilstand? HAMILTON-G5 er den første respirator med ventilasjons-cockpit som visualiserer pasientens respiratoriske tilstand og respiratorisk support på en meget intuitiv måte.

 

Effektivitet gjennom innovasjon 

HAMILTON-G5 lar deg optimalisere de kliniske ressurser og evner, mens cost of ownership er redusert. Men aller viktigst så kan HAMILTON-G5 redusere tiden pasienten er i en ventilator. HAMILTON-G5 intuitive grensesnitt forenkler oppsettet av respiratoren, noe som gjør læring lettere og reduserer risikoen for brukerindikert feil.

 

HAMILTON-G5 er den første respirator med:

  • Færre interaksjoner og færre alarmer med ASV (Adaptive Support Ventilasjon)
  • Integrert Cuff trykk regulator reduserer VAP
  • Ventilasjons-Cockpit som forbedrer sikkerheten gjennom intuitiv betjening og overvåking
  • Velprøvd Closed-Loop ventilasjon for automatisk å opprettholde lunge beskyttende strategier, redusere brukerfeil og fremme tidlig avvenning
  • Sikker ventilasjon for selv de minste pasienter med proximal flowsensor

 

High Flow – oksygen terapi

På alle Hamilton respiratorer er det mulig å benytte den integrerte High Flow terapi opsjonen, for alle pasientkategorier – med både dobbelt og enkelt slanger. Det er meget enkelt å veksle mellom High Flow, NIV og invasive modus uten å bytte slangetype. Hamilton respiratorer tilbyr helt opp til 80 liter flow ved bruk av High Flow.

HAMILTON-G5 simulator

Vår HAMILTON-G5 simulator gir deg mulighet for å teste respiratoren på din PC.

 

Last ned programmet til din PC

 


Se demonstrasjon af Adaptive Support Ventilation (ASV)

 

Se demonstrasjon af INTELLiVENT-ASV

 

Hvordan nedlegge og korrekt plassere et øsofagus kateter