dk se no fi uk

 

Hamilton MedicalHamilton IntelliCuff

Sikrer optimal cufftrykk og pasient sikkerhet 

Hamilton IntellicuffKontinuerlig optimalisert og kontrollert cufftrykk støtter ventilasjon behandling og beskytter dine pasienter fra VAP og trakeale skader – enten du bruker IntelliCuff under lufttransport med raskt skiftende omgivelsestrykk, eller i operasjonsstuen for N2O narkose eller laparaskopisk abdominal kirurgi.

 

IntelliCuff er beregnet for umiddelbar bruk; ingen kalibrering er nødvendig. Den opererer i et bredt, men fortsatt trygt område av ønskede cuff trykk nivåer for de ulike cuffede endotrakealtuber for å gi egnede løsninger for ulike kliniske situasjoner. Du bare stille inn det ønskede cufftrykket, som deretter opprettholdes automatisk.

Forbedret cufftrykks kontroll

Lekkasje av passerende sekret forbi endotrakealtuben (ETT) er en utløsende risikofaktor i utviklingen av ventilator assosiert pneumoni (VAP), og overdreven høyt mansjettrykk er en risikofaktor i trakeale skader. Eksisterende løsninger for kontroll av cufftrykket krever manuell overvåking og justering av cuffens trykk, noe som gir økt behov for kontinuerlig overvåkning samt øker intensiv/behandlings personellet arbeidsmengde. Det har blitt vist at det er behov for inntil opptil åtte manuelle justeringer av mansjettrykket daglig for å opprettholde anbefalte luftrykk (Sole 2011).

Vitenskapelige bevis

Nyere kliniske studier viser at:

  • Kontinuerlig luftrykks kontroll kan redusere mikroaspiration og VAP (Lorente 2014, Nsei 2011)
  • Kontinuerlig kontroll er mer effektive til å opprettholde luftrykk innenfor et optimalt område (Sole 2011)

Tilgjengelighet av IntelliCuff

IntelliCuff teknologi er også tilgjengelig som integrert opsjon på HAMILTON-G5 og er HAMILTON-S1.