ZOLL IVTM

Thermogard XP intravaskulært temperaturstyringssystem

Rask, nøyaktig og effektiv kjøling og oppvarming av pasienter

 • Mindre skjelving
 • Mindre sedasjon nødvendig
 • Høyere nøyaktighet

ZOLLs Thermogard XP er et intravaskulært temperaturstyringssystem (IVTM) som hjelper deg med å administrere kroppstemperaturen til kritisk syke og kirurgiske pasienter på en sikker og effektiv måte. Løsningen reduserer skjelvinger og behov for sedasjon, gir full tilgang til pasienten med mer, noe som til syvende og sist bidrar til å forbedre utfallet og redusere liggetiden.

Produktbeskrivelse

Effektiv temperaturstyring forbedrer pasientbehandlingen ettersom den bidrar til å redusere risikoen for komplikasjoner og forbedrer resultatene. Med Thermogard XP kan du raskt avkjøle eller varme pasienter til en nøyaktig måltemperatur og opprettholde ønsket temperatur.

Thermogard XP er et intravaskulært temperaturstyringssystem som kontrollerer temperaturen fra innsiden og utsiden. Dette er en svært effektiv løsning sammenlignet med eksterne overflateløsninger som tepper, gel og ispakker.

Thermogard XP har mange bruksområder: Den hjelper deg med å kontrollere feber på den nevro/kirurgiske intensivavdelingen, behandle heteslag, hypotermi, traumeofre og brannskadde intensivpasient m.m.

Funksjoner ved Thermogard XP intravaskulær temperaturstyringssystem

 • Intravaskulær kjøling og oppvarming
 • Still inn lav- og høytemperaturalarmer
 • Juster kjøle-/oppvarmingshastigheten
 • Nå og opprettholde måltemperaturen ±0,2°C
 • Endringer i temperaturen ned til 0,1°C utløser en justering
 • Avkjøl pasienter med hastigheter opp til 4°C per time
 • Oppvarm pasienter sakte med hastigheter så sakte som 0,1 °C per time

Fordeler med Thermogard XP intravaskulær temperaturstyringssystem

 • Mindre skjelving
 • Mindre sedasjon
 • Tidlig oppvåkning
 • Tidlig mobilisering
 • Uhindret pasienttilgang

Hvordan det fungerer

ZOLLs IVTM-løsning bruker standard sentrale venekatetre for å kontrollere temperaturen: Kjølig eller varmt saltvann sirkulerer i en lukket sløyfe gjennom kateterballongen. Pasienten avkjøles eller varmes opp mens venøst blod passerer over hver ballong, uten å tilføre pasienten saltvann.

Thermogard XP har et tilbakemeldingssystem som skreddersyr og optimerer behandlingen for den enkelte pasient: Systemet styrer temperaturen på saltvannet via fjernmåling av pasientens temperatur. Endringer i temperaturen så små som 0,1°C utløser en justering.

Kombinasjonen av de sentrale venekatetre og det kraftige Thermogard XP-systemet gjør at du raskt kan nå og opprettholde en nøyaktig måltemperatur.

Effektiv temperaturstyring

Det er et fokusområde på intensivavdelingen å ha pasienter så lite sederte som mulig for å forbedre pleie og resultater. Thermogard XP kan redusere behovet for sedasjon og fremme tidlig oppvåkning og tidlig mobilisering av pasienter, samtidig som det gir deg effektiv temperaturkontroll.

Med ZOLLs IVTM-løsning får du tilgang til hele kroppen, noe som betyr enklere tilgang for undersøkelse av pasienten og for daglig pleie. Med tilgang til hele kroppen har du også motvarme som et alternativ for å behandle skjelving.

Reduser skjelving med IVTM

Skjelving antas å øke oksygenforbruket, risikoen for hypoksemi og mer og til slutt øke risikoen for postoperative komplikasjoner. Dessuten er det svært ubehagelig for pasienter å skjelve.

Når man arbeider med ZOLLs IVTM-løsning for kjøling, opplever pasienter betydelig mindre skjelvinger sammenlignet med bruk av overflatekjøling. Med mindre skjelving reduserer Thermogard XP arbeidsbelastningen for sykepleiere, som ikke trenger å håndtere skjelving, sjekke kjøleputer og konstant overvåke pasientens temperatur.

Kateterserie

Det er fire katetre å velge mellom for Thermogard XP, slik at du kan møte ulike pasientbehov. Dette inkluderer forskjellige lengder, forskjellige kjøle- og varmeeffekter og forskjellige innsettingssteder.

ZOLLs patenterte kateter fungerer også som et standard sentralt venekateter (CVK) da det både gir presis temperaturstyring og muliggjør levering av medisiner.

Kateterfunksjoner

 • Trippellumen sentralt venekateter (CVK)
 • Katetersett inkluderer tilbehør som trengs for plassering
 • Hydrofilt belegg med heparin
 • Røntgentett kropp, spiss og markørbånd for å sikre riktig plassering i karet
 • MR-kompatibel
 • Ikke laget av naturgummilateks
Video

Thermogard XP system setup

 

Animated video on how to set up the Thermogard XP system.

Video

ZOLL IVTM animation

 

ZOLL’s Intravascular Temperature Management provides the power and control you need to rapidly, safely, and effectively manage the core body temperature of critically ill or surgical patients.

Download

Thermogard XP brochure

3.14 MB I pdf

Thermogard XP specifications

1.14 MB I pdf

Catheter specifications

699.99 KB I pdf

Shivering - Benefits of Thermogard XP

180.74 KB I pdf

Value procurement brochure

441.88 KB I pdf

Finding the right temperature for patients

151.11 KB I pdf

Practicality and generalizability

496.22 KB I pdf

The facts about fever management

961.56 KB I pdf

Hypothermic versus normothermic temperature control after cardiac arrest

515.83 KB I pdf

Kontakt oss

Vil du høre mer? Bestill et møte med en produktspesialist for å vite mer om produktet.

Din produktspesialist

Frode Netskar

Area Manager

Brands

AccuVein, Airtraq, Aivia, Archeon Medical, Claus Andersen, EDAN, iTraumaCare, Masimo, QinFlow, StatPacks, Teleflex, ZOLL Itamar, ZOLL IVTM, ZOLL Medical