Laerdal

Little Junior QCPR førstehjelpsdukke

Effektiv førstehjelpstrening for barn

  • Effektiv opplæring i førstehjelp for barn
  • Realistisk førstehjelpsdukke i barnestørrelse
  • Tilbakemelding i sanntid på kompresjoner og ventilasjoner

Førstehjelpsdukken er utviklet for effektiv HLR-trening på barn.

Produktbeskrivelse

Lille Junior førstehjelpsdukke har QCPR feedback-teknologi, slik at instruktøren enkelt kan få oversikt over den enkelte elevs prestasjoner og dermed jobbe effektivt med å forbedre kvaliteten og effekten av HLR-treningen.

Lille Junior QCPR førstehjelpsdukke selges enkeltvis og i 4-pakninger.

Hjerte-Lunge-Redning øker overlevelsesraten

Studier har vist at hjerte-lunge-redning (HLR) utført korrekt av de tilstedeværende har stor betydning for overlevelsessjansene ved hjertestans. Opplæring i førstehjelp kan gi de tilstedeværende nødvendige ferdigheter for å utføre effektiv HLR.

Førstehjelpsdukke som gjør trening morsomt og motiverende

Laerdal Little Junior QCPR lar instruktøren overvåke opptil seks elever samtidig fra en håndholdt enhet. QCPR Instructor-appen gir en klar oversikt som fremhever hvilke elever som kan trenge mer veiledning. På oversikten er det lett å lese hvem som ikke trykker hardt nok, hvem som ikke holder korrekt frekvens og hvem som overventilerer. Studentene kan også overvåke sin egen ytelse med QCPR Student-appen eller tilkoblet SkillGuide-enhet.

Med objektiv tilbakemelding og resultater motiveres elevene ikke bare til å konkurrere seg imellom, men også til å prøve å forbedre sine egne resultater. Konkurranseelementet gjør treningen mer spennende og interaktiv og har blitt dokumentert for å øke motivasjonen. I tillegg til den tradisjonelle metoden for å bruke ferdighetsvurdering for å vise en poengsum på slutten av økten, kan Little Junior QCPR også brukes til å kjøre QCPR-løp, som er en helt ny måte å engasjere elevene i HLR-trening.

Førstehjelpsdukke med QCPR-måling og tilbakemeldingsteknologi

  • Tilbakemelding i sanntid på kompresjoner og ventilasjoner
  • Debrifing etter trening med samlet poengsum og tips til forbedringer
  • Detaljer om kompresjonspauser, dybde og hastighet, ventilasjonsvolum, antall kompresjoner, ventilasjoner og sykluser

QCPR Training app

 

Med denne appen får regissøren en forestillingsoversikt fra opptil seks dukker samtidig. Ved hjelp av egne observasjoner og tilbakemeldinger fra appen kan instruktøren enkelt og raskt coache elevene til å forbedre seg.

 

Laerdal QCPR Training app
Download

Laerdal tilbehørskatalog til treningsprodukter

4.28 MB I pdf