LMT Medical Systems

Nomag IC MR kompatibel kuvøse

For MR-diagnostikk ved premature fødsler

  • Trygg og skånsom MR-undersøkelse av for tidlig fødte barn
  • Behagelig og rolig for pasienten
  • Klinikken sparer tid og penger

Nomag IC gjør det mulig å transportere nyfødte og premature babyer direkte fra neonatal intensivavdeling for MR-undersøkelse, mens babyen er beskyttet i den livsopprettholdende, temperatur- og fuktighetskontrollerte MR-inkubatoren.

Produktbeskrivelse

En MR kuvøse sparer tid og penge

Prosedyren er enkel: premature barn trenger bare å bli flyttet til en annen seng kort tid før MR-undersøkelsen– fra kuvøsen i barnets neonatal-avdeling til Nomag® IC. Hele MR-undersøkelsen er derfor betydelig snillere for barnet og de blir også mindre forstyrret. Barneleger, radiologer og barnesykepleiere blir også fornøyd med mindre arbeid og kostnader.

Magnetisk resonansbilleddannelse møder neonatologi

Det økende antall små premature under 1500 gram og den økende gruppen barn med komplekse defekter stiller høye krav til radiologer og barneleger på nyfødt-intensiv. Dette skaper også hele tiden nye og ekstra utfordringer for medisinsk teknologi.

Store fremskritt har blitt gjort på MR-diagnostikk i de siste årene, spesielt innenfor feltet nervesystemet til nyfødte og premature barn. Utallige nyutviklinger innenfor non-invasive undersøkelsesmetoder, som MR Spektroskopi, diffusjonsbilder og funksjonell MR (fMRI) åpner opp nye og forbedrede diagnostiske muligheter for de minste pasientene.

En soffistikert og meget innovativt system for MR-undersøkelser på de minste pasientene tilbys fra the MRI Diagnostics Incubator System Nomag ®IC by LMT Medical Systems.

  • Ingen stråling
  • Minimal håndtering av pasientene
  • Tids-optimalisert implementering med fokus på sikkerhet
  • Bedre og sikrere diagnostiske muligheter

Den tekniske designen av the Nomag® IC møter de høyeste krav fra neonatalmiljøet når det gjelder regulering av temperatur og fuktighet. Enheten passer for barn med en vekt opp til omtrent 4,5 kg og en hodeomkrets på opptil ca 40 cm.

Download

Nomag IC brosjyre

872.49 KB I pdf

Nomag IC 8-Channel HEAD brosjyre

697.19 KB I pdf

Nomag IC 12-Channel BODY brosjyre

695 KB I pdf

Nomag IC 16-Channel HEAD brosjyre

649.56 KB I pdf

MR brosjyre

878.83 KB I pdf

Kontakt oss

Vil du høre mer? Bestill et møte med en produktspesialist for å vite mer om produktet.

Din produktspesialist

Ragnar Braathen-Pettersen

Area Manager

Brands

ABM Respiratory Care, International Biomedical, IRadimed, LMT Medical Systems, Microlife, Monivent, Philips Respiratory Care, Philips Sleep Therapy