Medidyne blir distributør av Masimos PHT-løsninger i Norge

Masimos bransjeledende pasientovervåkingsløsninger for prehospitale tjenester (PHT) distribueres nå av Medidyne i Norge. Porteføljen inkluderer innovative sensorer og enheter som muliggjør tidlig deteksjon av hendelser for bedre pasientbehandling.

Medidyne har inngått et samarbeid med Masimo – en global leder innen innovative non-invasive pasientovervåkingsteknologi. PHT-løsningene distribuert av Medidyne i Norge inkluderer Masimos banebrytende pulsoksymetri- og kapnografiteknologi.

“Vi er veldig glade for å samarbeide med Masimo i Norge,” sier Frederik Clem, Country Manager i Medidyne AS. “Masimos teknologi er godt kjent for oss da den er integrert i flere av akuttløsningene vi tilbyr, og innovasjons- og kvalitetsnivået samsvarer med våre ambisjoner for partnerskapene vi inngår. Sammen med Masimos banebrytende teknologi og Medidynes lokale ekspertise, har vi som mål å levere eksepsjonelle produkter og tjenester til helsepersonell i hele Norge.”

Bransjeledende overvåkingsteknologi

Masimos overvåkingsløsninger omfatter teknologi for måling av vitale tegn som oksygennivåer, puls og hemoglobin. Pulsoksymetri var utgangspunktet i 1989 da Masimo ble grunnlagt: Masimo Signal Extraction Technology (SET) ble utviklet for å overvinne begrensningene til konvensjonell pulsoksymetriteknologi, som ikke vill fungere optimalt under pasientbevegelser og lav perfusjon. Siden oppfinnelsen har mer enn 100 studier vist at Masimo SET utkonkurrerer annen pulsoksymetriteknologi.

Siden starten har Masimo utvidet teknologien med måling av tilleggsparametere og andre enheter for overvåking som kapnograf. Kapnografi er et viktig verktøy som brukes av klinikere for å identifisere endringer i ventilasjon og hjertevolum, samt en akutt advarsel om visse potensielt livstruende tilstander som apné, luftveisobstruksjon, ekstubasjon, lungeemboli og hjertestans.

I dag brukes Masimos innovasjoner over hele verden for å få økt følsomhet og spesifisitet i målinger. Dette muliggjør tidlig oppdagelse av sanntids hendelser, slik at klinikere kan gripe inn tidligere for bedre pasientresultater og forbedret pasientsikkerhet. Finn ut mer om Masimo.