Timpel Medical

Timpel Medical er et brasiliansk selskap med global tilstedeværelse. Selskapet har utviklet den innovative ventilasjonsmonitoren ENLIGHT 2100. Den visualiserer i sanntid hvordan luften fordeles i pasientens lunger. Denne innsikten gjør det mulig for klinikere å gi individualisert, målrettet og tidsriktig ventilasjon for alle pasienter.

Kategorier