ZOLL Medical

ZOLL Medical utvikler medisinsk utstyr og softwareløsninger som bidrar til å forbedre akutthjelp og redde liv samtidig som den øker klinisk og operasjonell effektivitet. Selskapets produktspekter består av defibrillering og overvåking, sirkulasjon og HLR-feedback, datahåndtering, terapeutisk temperaturkontroll og ventilasjon. ZOLL produserer produkter og teknologier som hjelper klinikere, ambulansepersonell og brannmenn, samt lekfolk med å behandle mennesker med behov for gjenopplivning og akutt kritisk behandling.

Kategorier