Timpel Medical

ENLIGHT 2100 ventilasjonsmonitor

Individuell, målrettet og tidsriktig ventilasjon

 • Sanntidsvisualisering av luftfordeling i lungene
 • PEEP-titreringsverktøy for å bestemme PEEP-nivå
 • Måling av to typer asynkroni

Timpels ENLIGHT 2100 er en ventilasjonsmonitor basert på elektrisk impedanstomografi (EIT), som gir deg en sanntidsvisning av hvordan luften fordeler seg i pasientens lunger. Ventilasjonsmonitoren har en rekke funksjoner som gir unik innsikt i ventilasjonsytelse, lar deg identifisere områder for forbedring og optimalisere ventilasjonen.

Produktbeskrivelse

ENLIGHT 2100 overvåker og visualiserer ventilasjonen til pasienter slik at du kan justere og forbedre respiratorinnstillingene deretter.

Monitoren gir leger og sykepleiere på intensivavdelingen innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at de raskt kan tilpasse behandlingen og andre faktorer som påvirker luftfordelingen i lungene, for eksempel leiring av pasienten.

ENLIGHT 2100-systemet består av en monitor, en flowsensor festet til respiratoren, og to belter som plasseres på pasienten. Systemet er non-invasivt og passer for alle dine pasienter fra nyfødte til voksne. Belter kommer i forskjellige størrelser og kan festes til pasienten mens du utfører daglig rutinemessig pleie. Monitoren kan raskt flyttes fra en pasient til den neste, og dermed forstyrrer ikke systemet andre arbeidsflyter og er mindre til sjenanse for pasienten.

Innsikten fra ENLIGHT 2100 gjør det enklere og raskere å finne riktig ventilasjonsbehandling for den enkelte pasient. Dette kan for eksempel redusere behovet for røntgen og dermed utsette pasienter for færre røntgenbilder, og kan gjøre det lettere å finne riktig leiring av pasienten. Til syvende og sist kan forbedret behandling redusere ventilasjonstiden, redusere risikoen for komplikasjoner og redusere lengden på sykehusoppholdet.

Egenskaper til ENLIGHT 2100 ventilasjonsmonitor

 • Ventilasjonsskjerm med visuell feedback
 • PEEP-titreringsverktøy for å stille individuelt beste PEEP-nivåer
 • Interaktiv trendskjerm for enklere tolkning av data
 • Asynkroniverktøy som sporer forekomsten av dobbel og reverse trigger
 • 48-timers logg med data
 • 16 forskjellige størrelser på belter
 • Anvendbar for alle pasienter
 • Neonatalbelter er engangsbelter, alle andre belter kan gjenbrukes

Fordeler med ENLIGHT 2100 ventilasjonsmonitor

 • Non-invasiv
 • Brukes bedside – ingen pasienttransport
 • Strålingsfri – kan brukes ofte
 • Gir kontinuerlige sanntidsbilder
 • Intuitivt grensesnitt med integrerte kliniske støtteverktøy
 • Sanntidsvisning med høy tidsoppløsning
 • Enkel å installere og enkel å bruke
 • Transportabel monitor som kan være til nytte for flere pasienter
 • Komfortable, ergonomiske belter
 • Operatøruavhengig

Få unik ventilasjonsinnsikt

ENLIGHT 2100 har en rekke verdifulle funksjoner som hjelper deg med å identifisere områder for justering og forbedring av ventilasjon.

Ventilasjonsskjermen viser hvordan luft fordeler seg i lungene i sanntid. I tillegg til bilder vises avanserte ventilasjonsparametere med tall og grafer. Til sammen hjelper dette deg med å få et bedre bilde og oversikt over pasientens ventilasjon.

ENLIGHT 2100 har et fordelaktig PEEP-titreringsverktøy. Verktøyet måler compliance, overdistensjon og kollaps i en PEEP-trial for å veilede deg til beste PEEP-nivå for den enkelte pasient.

Ventilasjonsmonitoren har også en trendskjerm, som viser ventilasjonsdata for de siste 48 timene. Verktøyet er interaktivt og hjelper deg med å tolke historiske data, identifisere hendelser og justere ventilasjonsinnstillingene deretter.

Asynkroniverktøyet er et annet verdifullt hjelpemiddel. Det måler og visualiserer to typer asynkronier som ellers kan være vanskelig å identifisere, og som kan forverre utfallene hvis de ikke blir lagt merke til: Dobbel trigger og revers trigger.

Om elektrisk impedanstomografi (EIT)

ENLIGHT 2100 ventilasjonsmonitor er bygget på elektrisk impedanstomografi (EIT). Teknologien bruker elektriske signaler for å måle impedans og lage bilder. Timpel har utviklet teknologien videre i ENLIGHT 2100 med banebrytende algoritmer som gir unik innsikt i ventilasjon.

Beltene festet til pasienten har elektroder som avgir lav strøm og måler motstand og forskjeller i motstand i ulike typer vev. De elektriske signalene brukes til å lage levende bilder av lungene og vise ventilasjon i sanntid. EIT-teknologien er non-invasiv og strålingsfri, noe som gjør den ideell for langtidsbruk.

FEATURE SPOTLIGHT

EIT vs CT Images

 

Understanding the difference between EIT and CT images is crucial! EIT provides real time imaging of regional distribution of ventilation as well as provides real time feedback of ventilatory interventions at the bedside, avoiding transports and the risks its risks.

Video

ENLIGHT 2100: Working Principles

Video

ENLIGHT 2100: Improving newborn outcomes

Download

ENLIGHT 2100 brosjyre

3.08 MB I pdf

Kontakt oss

Vil du høre mer? Bestill et møte med en produktspesialist for å vite mer om produktet.

Din produktspesialist

Erland Øvergård

Area Manager

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, medin Medical, Teleflex, Timpel Medical, TSC Life Endovision, TSC Life Patient Temperature Management

Kristin Gaugstad

Area Manager

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, medin Medical, Teleflex, Timpel Medical, TSC Life Endovision, TSC Life Patient Temperature Management

Ragnar Braathen-Pettersen

Area Manager

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, medin Medical, Teleflex, Timpel Medical, TSC Life Endovision, TSC Life Patient Temperature Management