ZOLL Medical

ZOLL X Serie Advanced defibrillator

Monitor og defibrillator med avanserte funksjoner

  • Real BVM Help – Ventilasjonstilbakemelding i sanntid
  • TBI Dashboard – informasjonen du trenger når det betyr mest
  • Telemedisin med live view-funksjonalitet

ZOLL X Serie Advanced bygger på og er en videreutvikling av den allerede velkjente X Serien. Nye og oppgraderte funksjoner og teknologier som ZOLL er alene om. X Serie familien er en generasjon multimonitor som gir nye og flere muligheter og færre begrensninger.

Produktbeskrivelse

X Serie er konstruert for et krevende miljø og er eXtremt hardfør i forhold til støv, fuktighet, støt, fall og vibrasjoner. Dens størrelse og vekt gir nye muligheter til å arbeide ergonomisk riktig, både i og utenfor ambulansen.

 

Funksjoner – parametere

Utenom avanserte defibrillerings– og pacingfunksjoner, inneholder alle X Serier omfattende fysiologiske parameter som 12 avlednings EKG (med sending), SpO2, NIBP, EtCO2, respirasjonsfrekvens, invasive trykk og temp.

Real CPR Help
Feedback i sanntid kompresjonstilbakemelding. Behandler får kontinuerlig og i sanntid tilbakemelding, kan se den faktiske dybde og frekvens på skjermen og bli korrigert om kvaliteten ikke er etter gjeldene retningslinjer.

SeeThru CPR
Filtrering av artefakter. De forstyrrelser på EKG som er forårsaket av pågående brystkompresjoner filtreres bort slik at underliggende EKG rytme sees på skjermen. Dette minimerer kompresjonspauser i forbindelse med defibrillering i manuell modus.

Rapid Shock
Reduserer analyse/ladetid. En teknologi som gir en total pausetid <5 sekunder i AED- og rådgivende modus.

ePCR kobling
Kobling til elektronisk journalsystem skjer trådløst via WiFi eller Bluetooth.

 

Ny teknologi og funksjoner

Når ZOLL nå lanserer X Serie Advanced er det for å gi ytterligere støtte til ambulansepersonellet under stressede situasjoner. Den nye teknologien og de nye funksjonene er basert på forskning og vil gi forbedret kvalitet på pasientbehandlingen.

Real BVM Help – i sanntid ventilasjonstilbakemelding
Behandler kan nå se mål og levert tidalvolum og frekvens direkte på skjermen. Denne tilbakemeldingen i sanntid guider brukerne til å levere manuell ventilasjon av høy kvalitet på en måte som aldri har vært mulig – til nå.

TBI Dashboard – den informasjonen du trenger, når det gjelder som mest
Tidlig behandling er kritisk for pasienter med traumatisk hodeskade (TBI – Trauma Brain Injury). ZOLLs TBI Dashboard på X Series Advanced multimonitor gir trendinformasjon om parametere som er mest kritiske for en TBI-pasient, slik at klinikere raskt kan oppdage mulig forverring av pasienten og tilpasse behandlingen.

Remote viewing – live streaming
Live Streaming funksjonen gjør det mulig for klinikere å se data fra X Series Advanced direkte på skjermer inne på sykehuset. Denne løsningen fra ZOLL muliggjør effektiv beslutningsstøtte for å hjelpe ambulansearbeideren med å optimalisere pasientbehandlingen.

RescueNet CaseReview – software for mottak av data
Gir muligheter til å se alle data fra X Series Advanced, herunder kvaliteten på kompresjoner, ventilasjoner, pausetid etc. Forenklet løsning for umiddelbar debrifing etter endt oppdrag. I tillegg gir systemet muligheter for kvalitetssikring av behandlingen. Fungerer utmerket også i treningssammenheng.

VIDEO

ZOLL X Series Advanced defibrillator

FEATURES

Real BVM Help

 

You will learn about the real time clinical feedback provided by Real BVM Help, as well as proper usage of the feature.

FEATURES

TBI Dashboard

 

You will learn the procedure to access and properly utilize the features of the Traumatic Brain Injury Dashboard in the X Series Advanced.

Medidyne er autoriseret ZOLL distributør

MEDIDYNE ER AUTORISERT ZOLL DISTRIBUTØR

Download

ZOLL X Series Advanced EMS brosjyre

529.79 KB I pdf

ZOLL X Series Advanced spesifikasjoner

91.01 KB I pdf

X Series Advanced Overview

439.42 KB I pdf

Real BVM Help brosjyre

467.56 KB I pdf

TBI Dashboard brosjyre

301.08 KB I pdf

Tilbehørskatalog til ZOLL defibrillatorer

Her finner du alt tilbehøret til din ZOLL defibrillator.

Kontakt oss

Vil du høre mer? Bestill et møte med en produktspesialist for å vite mer om produktet.

Dine produktspesialister

Frode Netskar

Area Manager

Brands

AccuVein, Airtraq, Aivia, Archeon Medical, Claus Andersen, EDAN, iTraumaCare, Masimo, QinFlow, StatPacks, Teleflex, ZOLL Itamar, ZOLL IVTM, ZOLL Medical

Frederik Clem

Country Manager

Brands

International Biomedical, Teleflex, ZOLL Medical