ZOLL Itamar

WatchPAT 300 søvnapnétest

Hjemmetest for diagnostisering av søvnapné

  • Enkel å bruke for pasienten
  • Tidsbesparende for personalet
  • Nøyaktige målinger

WatchPAT 300 er en enkel, nøyaktig og pålitelig hjemmesøvnapnétest (HSAT). Med kun tre kontaktpunkter er utstyret komfortabelt og enkelt å bruke for pasientene. Klinikere kan teste flere pasienter hjemme med pålitelige data som raskt lastes ned og autoscores for rask diagnose og behandling.

Produktbeskrivelse

Det innovative WatchPAT-systemet er klinisk validert og bruker perifer arteriell tone (PAT) signaler for søvnapnédiagnose. Den har en suksessrate på 98%, og med sann søvntid har systemet rapportert opptil 20% forebygging av feildiagnoser.

WatchPAT 300 har tre kontaktpunkter; håndledd, finger og bryst og ingen luftveisutstyr, brystbelter, hodebunnselektroder eller lignende utstyr knyttet til tradisjonell hjemmesøvnapnétesting. Dette forbedrer pasientkomforten betraktelig..

Når en HSAT er fullført, lastes data fra WatchPAT 300 enkelt og raskt ned og deretter skåres kvaliteten umiddelbart og automatisk, noe som lar klinikere diagnostisere og ta behandlingsbeslutninger med en gang. Det er også mulighet for manuell scoring om ønskelig.

 

WatchPAT 300 forbedrer hjemmesøvnapnétester – både for pasienter og medisinsk personell

De tre kontaktpunktene og et intuitiv design gjør WatchPAT 300 til en løsning som er både enkel og behagelig å bruke for pasientene. Enkelheten og komforten bidrar også til å samle inn bedre data, siden pasienter kan sove mer komfortabelt sammenlignet med tradisjonelt utstyr med nesekanyler og belter.

WatchPAT 300 hjelper i stor grad de ansatte ved søvnavdelinger på sykehus og klinikker, siden de får en nøyaktig og pålitelig HSAT-løsning som også sparer verdifull tid: Med WatchPAT 300 kan flere pasienter testes i sine egne hjem med gode resultater. Dette er spesielt gunstig på avdelinger hvor det er mangler på leger og sykepleiere og ventelistene for søvntester er lange.

Dessuten reduserer WatchPAT 300 kostnadene ettersom færre pasienter må legges inn på sykehus for søvntesting og søvnovervåking.

Hva WatchPAT 300 oppdager

  • Kroppsbevegelse
  • Snorkenivå
  • Kroppsstilling
  • Brystbevegelse
  • Puls
  • Oksygenmetning
  • PAT-signal

Ved at bruke data fra disse syv kanaler giver WatchPAT 300 en nøjagtig diagnose af søvnapné. Systemet genererer automatisk en omfattende rapport inklusive nøjagtig søvntid, søvnstadier, apnøepisoder og mere.

WatchPAT 300 er gjenbrukbar og har et avtakbart design for enkel rengjøring. For engangsbruk har ZOLL Itamar designet WatchPAT ONE.

Om PAT-signalet

Signalet perifer arteriell tone (PAT) måler pulsen ved fingertuppen og endringer i pulsen som følge av søvnforstyrrelser i pusten. WatchPAT-teknologien er klinisk validert med en 89% korrelasjon til polysomnografi (PSG), som regnes som “gullstandarden” for søvnvurdering av obstruktiv søvnapné (OSA).

Download

WatchPAT300 brosjyre

5.42 MB I pdf

Kontakt oss

Vil du høre mer? Bestill et møte med en produktspesialist for å vite mer om produktet.

Din produktspesialist

Frode Netskar

Area Manager

Brands

AccuVein, Airtraq, Aivia, Archeon Medical, Claus Andersen, EDAN, iTraumaCare, Masimo, QinFlow, StatPacks, Teleflex, ZOLL Itamar, ZOLL IVTM, ZOLL Medical