ZOLL Itamar

WatchPAT ONE søvnapnétest

Hjemmesøvnapnétest med engangsutstyr

  • Enkel å bruke for pasienten
  • Tidsbesparende for personalet
  • Nøyaktige målinger

WatchPAT ONE er en hjemmesøvnapnétest (HSAT) utført med engangsutstyr. Det er enkelt, nøyaktig og pålitelig. Med engangsutstyr som kun har tre kontaktpunkter og en app med instruksjoner, kan pasienter enkelt bruke testen hjemme uten å fysisk oppsøke klinikken. På denne måten øker testen komforten for pasienten, og sparer samtidig mye tid for personalet.

Produktbeskrivelse

Det innovative WatchPAT-systemet er klinisk validert og bruker perifer arteriell tone (PAT) signaler for søvnapnédiagnose. Den har en suksessrate på 98%, og med sann søvntid har systemet rapportert opptil 20% forebygging av feildiagnoser.

WatchPAT ONE har tre kontaktpunkter; håndledd, finger og bryst og ingen luftveisutstyr, brystbelter, hodebunnselektroder eller lignende utstyr knyttet til tradisjonell hjemmesøvnapnétesting. Dette forbedrer pasientkomforten betraktelig.

Ved å koble til en app på en smarttelefon overfører WatchPAT ONE data til skyen. Så snart pasienten har fullført søvntesten, får klinikeren resultatene. Dette skaper en rask og forbedret arbeidsflyt som muliggjør en rask diagnose og behandling. Det er også mulighet for manuell scoring om ønskelig.

 

WatchPAT ONE forbedrer hjemmesøvnapnétester – både for pasienter og medisinsk personell

De tre kontaktpunktene og et intuitivt design gjør WatchPAT ONE til en løsning som er både enkel og behagelig å bruke for pasienter. Enkelheten og komforten bidrar også til å samle inn bedre data, siden pasienter kan sove mer komfortabelt sammenlignet med tradisjonelt utstyr med nesekanyler og belter.

WatchPAT ONE er også utmerket til å betjene pasienter på avsidesliggende steder, siden pasienten ikke trenger å returnere det etter bruk. De kan betjene den på egen hånd via en app på smarttelefonen, som også inneholder veiledning om bruk.

WatchPAT ONE hjelper i stor grad de ansatte ved søvnenheter på sykehus og søvnklinikker, siden de får en nøyaktig og pålitelig HSAT-løsning som også sparer verdifull tid: Med WatchPAT ONE kan flere pasienter testes hjemme mer komfortabelt med gode resultater. Dette er spesielt gunstig på avdelinger hvor det mangler leger og sykepleiere og ventelistene for søvntester er lange.

WatchPAT ONE består av engangsutstyr som gir en stor tidsbesparelse for medisinsk personell: Pasienten og klinikeren trenger ikke møtes for å bytte utstyr siden WatchPAT ONE siden det sendes hjem til pasienten. Dette eliminerer tid brukt på veiledning ettersom pasienten selv kan se trinnvise veiledninger hjemme. I tillegg slipper personalet å rengjøre utstyret, noe som både sparer tid og eliminerer smitterisiko.

I tillegg til å spare verdifull tid, reduserer WatchPAT ONE kostnadene da færre pasienter må legges inn på sykehus for søvntesting og søvnovervåking.

WatchPAT ONE er designet for engangsbruk. Utstyr for flergangsbruk har ZOLL Itamar designet WatchPAT 300.

Hva WatchPAT ONE oppdager

  • Kroppsbevegelse
  • Snorkenivå
  • Kroppsstilling
  • Brystbevegelse
  • Puls
  • Oksygenmetning
  • PAT-signal

Ved å bruke data fra de syv ovennevnte kanalene gir WatchPAT ONE en nøyaktig diagnose av søvnapné. Systemet genererer automatisk en omfattende rapport inkludert sann søvntid, søvnstadier, apnéepisoder og mer.

Om PAT-signalet

Signalet perifer arteriell tone (PAT) måler pulsen ved fingertuppen og endringer i pulsen som følge av søvnforstyrrelser i pusten. WatchPAT-teknologien er klinisk validert med en 89% korrelasjon til polysomnografi (PSG), som regnes som “gullstandarden” for søvnvurdering av obstruktiv søvnapné (OSA).

Download

WatchPAT ONE brosjyre

928.13 KB I pdf

Kontakt oss

Vil du høre mer? Bestill et møte med en produktspesialist for å vite mer om produktet.

Din produktspesialist

Frode Netskar

Area Manager

Brands

AccuVein, Airtraq, Aivia, Archeon Medical, Claus Andersen, EDAN, iTraumaCare, Masimo, QinFlow, StatPacks, Teleflex, ZOLL Itamar, ZOLL IVTM, ZOLL Medical